Literárna súťaž: Medziriadky 2019

Uverejnené 05. 03. 2019

Medziriadky sú literárny projekt, zameraný na mladú literatúru, jej rozvoj a profesionalizáciu v slovenskom umeleckom prostredí. Jeho hlavnou časťou je literárna súťaž spojená s týždňovým literárnym sústredením, na ktorom porotou vybraní najlepší účastníci intenzívne rozoberajú svoje prozaické, básnické a dramatické texty s lektormi, zúčastňujú sa širokej škály workshopov, prednášok, diskusií s hosťami, premietaní, divadelných predstavení, koncertov a ďalších aktivít.

Medziriadky vznikli v roku 2010, pričom sú odvtedy realizované každoročne. Za ten čas sa z malého sústredenia stal celoročný projekt, ktorý si vybudoval svoje stabilné miesto na mape slovenskej literatúry. K súťaži a sústredeniu pribudli pravidelné autorské čítania – tie sa uskutočňujú každý mesiac v Bratislave a ďalších mestách Slovenska a predstavujú sa na nich vždy jeden etablovaný autor alebo autorka spolu s jedným finalistom alebo finalistkou aktuálneho ročníka súťaže. Takýmto spôsobom sa snažíme mladých autorov prezentovať širšej verejnosti, ako aj ich starším skúseným kolegom - autorom. Predstaviť sa tak spolu s mladými autormi stihli už viaceré z najvýraznejších mien súčasnej slovenskej literatúry – či už na besedách priamo na sústredení, alebo na autorských čítaniach. Za všetko spomeňme aspoň Ballu, Dušana Dušeka, Máriu Ferenčuhovú, Michala Habaja, Milu Haugovú, Janu Juráňovú, Katarínu Kucbelovú, Nóru Ružičkovú, Ondreja Štefánika či Petra Šuleja.