Jana Plauchová: Druhá planéta

Uverejnené 05. 08. 2019, Autor/ka: Veronika Yaonee Inglotová
Autor/ka: Jana Plauchová
Názov diela: Druhá planéta
Séria: -
Vydavateľstvo: Artis Omnis
E-shop: Artis Omnis
Rok vydania: 2019
Hodnotenie autorom recenzie: 100%
 

Slovenská autorka vedeckej fantastiky, Jana Plauchová, púta pozornosť vybranej čitateľskej obce nejeden rok. Svojimi fantastickými románmi vnáša do výberu domácej tvorby príjemnú intelektuálnu sviežosť, rozprávačskú zručnosť i odvážne vízie, ktoré dokážu fanúšika vedy a techniky okázalým spôsobom (v dobrom slova zmysle) upútať, zaujať, pritiahnuť, strhnúť, lapiť či uloviť – vyberte si.

Druhá planéta je autorkiným štvrtým románom, ktorý mohli milovníci a priaznivci nielen domácej literárnej tvorby, ale aj kvalitnej vedeckej fantastiky podporiť na stránkach Startlab-u. Odmenou za ich priazeň im, okrem ďalšej Plauchovej knihy, bol aj bonus v podobe alternatívneho záveru, ktorý si vychutnajú predovšetkým romanticky založené čitateľské duše. I tento román vyšiel v žilinskom vydavateľstve Artis Omnis, pýši sa Plauchovej nezameniteľným rukopisom, kvalitou (dalo by sa napísať) svetového rozmeru, tematickou pálčivosťou a aktuálnou kritikou spoločnosti, ktorou je žáner už roky známy.

Román s príznačným názvom, Druhá planéta, rozpovie príbeh o ľudskom zlyhaní, nezáujme a zatratení. Predstaví víziu možnej kolonizácie Venuše, varuje pred prichádzajúcou ekologickou katastrofou a poodhalí rôzne odtienky ľudskej povahy, ktoré mnohokrát úplne jednoduché až banálne riešenia hranične komplikujú. Hoci sa na začiatku príbehu ocitnete v 90. rokoch 20. storočia, podobne, ako sa bude meniť jeho štruktúra, zmení sa aj prostredie, do ktorého ste s hlavnými hrdinami uvrhnutí. Cesta do cieľa je vzdialená mesiace (nie dni), a ak sa aj niečo skomplikuje, budete si musieť vedieť poradiť sami, pretože nie každý výskum je natoľko zaujímavý, aby bol pre obyvateľov modrej planéty príťažlivý. Predstava, že sa vo vzdialenom tichom vesmíre ocitnete bez pomoci, mrazí do špiku kostí. Lenže aj takéto scenáre sú skutočné.

Jana Plauchová je sčítanou autorkou. Vo svojom obore predstavuje zanietenú vedkyňu, ktorá lásku k svojej práci dokáže pôsobivo preniesť na papier. Jej romány sú podobne ako diela vedecko-fantastických velikánov plné rozmanitosti, variability, premenlivosti, odbornosti i jazykovej zdatnosti. Venujú sa témam, ktoré nemusia osloviť každého, avšak ich spracovanie ostáva verné žánru, v ktorom sa autorka roky pohybuje, a tak predovšetkým v našom literárnom fonde predstavuje ojedinelý unikát, ktorý si pokojne vystačí s dejovou jednoduchosťou, menším počtom postáv a menej senzačnou pointou. Plauchovej sila sa jednoducho ukrýva v pútavom vysvetľovaní technicky komplikovaných zariadení, zložitých vedeckých hypotéz a premís, ako aj vo vysokej miere empatie so svojimi postavami. A práve postavy sú v jej dielach kľúčové. Nie sú jednoducho nalinkované, sú rovnako rozmanité ako hlavní hrdinovia románov Asimova, Clarka, Riddla, Crichtona či Weira.

V Druhej planéte všetko takpovediac visí na pleciach malej posádky vesmírnej stanice Venera, ktorá sa rozrastie o dvoch ďalších členov – vyhosteného senátora Theakstona a zanieteného mladého vedca Glenna. Každý z členov je svojský, riadi sa vlastnými pohnútkami, cieľmi a predovšetkým snami, pretože práve tie ich takpovediac spojili. Vnútorní démoni, pocit izolovanosti od okolitého sveta, ako aj nenávisť k miestu, na ktorom sa ocitli, nečakané anomálie a poruchy prístrojov či pulz samotnej planéty tvoria kompaktné celky pomaly a postupom času rozvíjajúce nielen príbeh samotný, ale aj vlastnú povahokresbu. V duchu Ridleyho Scotta (Prometheus), či väčšiny literárnych diel s podobným tematickým zameraním, odkrýva Plauchová pravé zámery celej posádky, mierne graduje dej, vyvoláva napätie, ktoré ukrýva prichádzajúci definitívny koniec pod spŕšku komplikácií prirodzene vyplývajúcich z konkrétnych rozhodnutí členov stanice. Čitateľa s citom pre ňu príznačným necháva všetko si odžiť na vlastnej koži, nepoľavuje ani v momente, kedy ho konfrontuje s ďalšími možnými katastrofickými scenármi, ktoré ľudstvu skutočne hrozia, ak nezmení smer svojej umelej expanzie.

Druhá planéta pre niektorých z nás môže predstavovať obdobu leitmotívu z románu Ani sami bohové (Asimov), iným môže zase pripomenúť nápaditú Nolanovu Interstellar alebo šokujúci odkaz v Riddlovom Atlantskom géne či Pandémii. Každý si v tomto románe niečo nájde, a to preto, že otvorene hovorí o katastrofe, ktorá môže ľudstvo postihnúť. Plauchová nie je jedinou spisovateľkou, ktorá na základe dostupných informácií predpovedá rozpad modrej planéty. Nakoniec, presne s takýmito víziami sa vedci aj vedecko-fantastickí spisovatelia pohrávajú od nepamäti. Vyberajú si témy predpovedajúce zánik ľudstva, poukazujú na omyly, z ktorých sa nedokážeme poučiť, fiktívne sa snažia poučiť, vzdelať, prevychovať...

Štvrtý Plauchovej román sa rozbieha nenápadne, ale fanúšikom klasických vedecko-fantastických diel toto hrejivé tempo nebude prekážať, je totiž pre tento typ literatúry príznačný. Venovať sa bude ekologickej katastrofe, lekárskym aberáciám populačnej krivky ženúcej sa pomaly do záhuby, obyčajnej spupnej náture pozemšťanov, komplikovaným technickým termínom i otázke „prečo sme tu?“, a to bez toho, aby skĺzol k populárnemu rozprávaniu, ktoré namiesto chladnej logiky prináša konzumnú fantastickú zábavu. Lenže aj tento prvok je pre vedecko-fantastickú literatúru charakteristický.

Druhá planéta sa bytostne zameria na kolorit hlavných postáv, s ktorým sa bude bojovať aj v alternatívnej limitovanej verzii Plauchovej príbehu (zachovávajúcej si podobnú iskru ako román samotný). Načrie na dno, zahryzne sa do vášho vedomia, dostane sa pod kožu nevtieravo, premyslene, systematicky a hlavne dôveryhodne. Veď vedecká-fantastika by bez atypických hrdinov nebola vonkoncom atraktívna. A v tomto prípade hrá v prospech nového vesmírneho dobrodružstva aj fakt, že sa neskončí v pozitívnom slova zmysle.

Jana Plauchová napísala (a aj vašou pomocou vydala) pútavý vedecko-fantastický román. Neškodia mu jednoliate postavy bez politickej angažovanosti ani priamočiary príbeh s troškou fantázie, ako to zvyknú niektoré recenzie pripomínať. Druhá planéta je slušné, nadpriemerné a predovšetkým pálčivé čítanie, ktoré si pri troške snahy obľúbi aj zarytý, sem-tam ufrflaný nadšenec vedeckej fantastiky... tak hor sa do čítania!

Pre Fantasy-svet.sk recenziu napísala: Veronika Yaonee Inglotová
Ďakujeme vydavateľstvu Artis Omnis za poskytnutý recenzný výtlačok.