Emilia Dziubaková: Nezvyčajné priateľstvá vo svete rastlín a zvierat

Uverejnené 29. 07. 2019, Autor/ka: Veronika Yaonee Inglotová
Autor/ka: Emilia Dziubaková
Názov diela: Nezvyčajné priateľstvá vo svete rastlín a zvierat
Séria: -
Vydavateľstvo: Ikar - edícia Stonožka
E-shop: Bux.sk
Rok vydania: 2019
Hodnotenie autorom recenzie: 75%
 

Emilia Dziubaková pracuje ako ilustrátorka detských kníh na voľnej nohe. Narodila sa a aj stále žije v Poľsku. Jej práca je unikátna práve v tom, že dokáže akejkoľvek knihe vdýchnuť život úžasným spôsobom. Aj preto je pomerne často vyhľadávaná a obsadzovaná do skutočne ľúbezných projektov. Jedným z nich je náučné leporelo rozprávajúce príbeh o kocúrovi Homérovi, ktorý si hľadá vo svete nových priateľov, a to tak trochu nezvyčajne. Mieru vhodnosti posudzuje podľa toho, ako si preňho zaujímavé tvory vedia poradiť s neočakávanými situáciami v ríši rastlín.

Nezvyčajné priateľstvá vo svete rastlín a zvierat predstavujú honosný názov detskej knihy vydavateľstva Ikar – edícia Stonožka, ktorá všetkých dychtivých bádateľov zavedie do ešte neprebádaných končín, aby im ukázala, že kooperácia nemusí prebiehať len medzi ľuďmi. Existujú totiž zvieratá a rastliny, ktoré si denno-denne spolunažívajú, a to či už v tom dobrom, alebo zlom. Dobrodružná cesta sa začína doma, v neporiadku a pri mnohých štvornohých tvoroch, ktoré okupujú životný priestor hlavného hrdinu. Aby sa najmenším čitateľom nový svet objavoval pohodlnejšie, bude ich tými najzaujímavejšími zákutiami sprevádzať kocúr, alebo, ak chcete, mačka domáca.   

Homér sa k vám bude prihovárať z 28 strán. Tie sú pokryté celostránkovými ilustráciami a každý zaujímavý výjav bude mať na svojej ploche dosť priestoru na to, aby sa predstavil, niečo o sebe porozprával, a zároveň umožnil Homérovi zamyslieť sa nad tým, či ako jeho nový priateľ obstojí. Hlavné slovo bude mať teda ilustrácia. Text sa opäť ujme len sprievodného prejavu, ktorý je trošku strohý, občas pomerne faktografický a zakaždým umiestnený v spodnej časti listu, aby nezaberal viac miesta, ako je vhodné. Keďže Emilia Dziubaková má nezameniteľný umelecký rukopis, prítomnosť textu v heslovitej podobe nikoho neurazí, o nič čitateľa neukráti a celkom prirodzene dopĺňa výjav ukrytý v ilustrácii. Hľadané informácie sú podávané väčšinou hravo, sú plné zemitých farieb a nádherných zvierat, ktoré vtipnou formou ukazujú, akým spôsobom môže taká spolupráca v ich svete prebiehať.

Živá encyklopédia, ktorá na seba vzala „fazónu“ leporela, premení každého čitateľa od 5 rokov na zoológa či botanika začiatočníka, pretože mu v skrátenej, ale dôležitej forme predstaví zmysel spolunažívania rôznych druhov rastlín a zvierat v ich prirodzenom prostredí. Celý výlet bude mať naozaj iba základný charakter, o ďalšie vzdelávanie sa bude musieť postarať rodič, a to výberom vhodnej literatúry, ktorej ale nie je nedostatok.

Projekt poľskej ilustrátorky Emilie Dziubakovej tak trošku pripomína detské encyklopédie Pavly Hanáčkovej. V ich duchu sa nesie celé rozprávanie, ale aj edukačný podtón, rozdiel môžeme nájsť v menej praktickom prepojení beletristickej časti s časťou faktografickou. Emilia Dziubaková chcela rôzne zvieracie či rastlinné kuriozity okrášliť netradičným sprievodcom. Jej kocúra Homéra si zamilujete. Pripomienky aj štýl interpretovania rôznych Homérových prečo? prekypuje jemný detským humorom, ale vytráca sa v momente, keď dochádza k vysvetleniu istého živočíšneho javu. A pri tomto konkrétnom vysvetlení sa vám jednoducho oba štýly pobijú a vy máte na každej strane pocit, že jednému alebo druhému rozprávaniu niečo chýba.

Toto menej praktické spracovanie textu ale zachráni malé prekvapenie na konci knihy. Kvíz o priateľstve pobaví aj dospelého čitateľa a deti odmení zaujímavými výsledkami. Poniektorých čitateľov motivuje k tomu, aby po podobnom knižnom fonde siahli aj v budúcnosti, pretože oplýva dobrodružnými cestami bohatými o skvelé informácie. A učiť sa, sa dá, nakoniec, aj takouto hravou formou.

Náučné knihy Emilie Dziubakovej majú svoje muchy. Niekomu môžu vadiť viac, niekomu menej. Stále sa budeme pohybovať v rovine hodnotnej literatúry, ktorá najmenších čitateľov učí mať prírodu v úcte a zbytočne jej nesťažovať podmienky, v ktorých rôzne rastliny a živočíchy musia nažívať, aby vôbec dokázali prežiť. Čitateľov sa snažia získať si aj prostredníctvom „karikatúrneho“ vyobrazenia zvierat, s ktorými môžu, alebo už prišli do styku. Občas takéto „poľudšťovanie“ a „umelecké deformovanie“ v knihách podobného zamerania prekáža, pretože dochádza k idealizovaniu konkrétneho tvora, avšak v prípade tejto autorky harmonicky zapadne do celého knižného konceptu. Deti teda v prítomnosti jej knihy prežijú jedno úžasne hravé dopoludnie a podobne ako kocúr Homér nakoniec zistia, že všade je dobre, doma je najlepšie!

Pre Fantasy-svet.sk recenziu napísala: Veronika Yaonee Inglotová
Ďakujeme vydavateľstvu Ikar - edícia Stonožka za poskytnutý recenzný výtlačok.