A. G. Riddle: Tajomný gén Atlantídy, Desivý mor Atlantídy, Zázračný svet Atlantídy

Uverejnené 20. 02. 2017, Autor/ka: Veronika Yaonee Inglotová
Autor/ka: A. G. Riddle
Názov diela: Tajomný gén Atlantídy...
Séria: Záhada pôvodu
Vydavateľstvo: Motýľ
E-shop: VydavatelstvoMotyl.sk
Rok vydania: 2016
Hodnotenie autorom recenzie: 90%
 

A. G. Riddle a jeho knižná trilógia Záhada pôvodu

Knižná trilógia Záhada pôvodu (menovite Tajomný gén Atlantídy, Desivý mor Atlantídy a Zázračný svet Atlantídy) zdvihla v roku 2013, kedy bola publikovaná jej prvá časť, dopyt raketovou rýchlosťou. Do dnešného dňa bolo predaných viac ako jeden a pol milióna výtlačkov a debutujúci americký autor A. G. Riddle sa stal tak povediac cez noc malou senzáciou. Provokatívny vedecko-fantastický technotriler o globálnych genetických experimentoch, pradávnych sprisahaniach a mystériách ľudskej evolúcie sa síce nemôže vyrovnať veľdielam majstrom klasického vedecko-fantastického žánru (A. C. Clarke, H. G. Wells, I. Asimov, J. Verne či E. R. Burroughs), ale svedomito môže konkurovať modernej vedeckej fantastike.

V duchu Michaela Crichtona (Kmeň Andromeda, Guľa, ale aj Park dinosaurov) a v medziach spoločenskej a antropologickej vedeckej fantastiky, ktoré už v minulom storočí upustili od technickej emancipácie a zamerali sa na modelovanie sveta s jasne vyznačenými sociálnymi koordinátmi, predkladá A. G. Riddle senzačný príbeh, v ktorom dominantnú úlohu bude zohrávať práve idea literárneho humanizmu.

Riddlov triptych, napriek priamo nalinkovanej zápletky s romantickým nádychom, kombinuje niekoľko výrazných prvkov - apokalyptickú víziu sveta, cestovanie v čase aj naprieč vesmírom, utopistické ilúzie či ľahký biopunk. Riddle ich však kombinuje s citom a určitou postupnosťou. Nič nevyhrocuje ani umelo nesilí. Dávkuje ich úmerne k tempu rozprávania, čím čitateľa prirodzene vťahuje do príbehu a vzbudzuje v ňom záujem o všetko, čo sa v jeho fiktívnom svete deje. Špecifickým znakom Riddlovej tvorby je presah, a to nielen v oblasti žánru. Svojmu textu tak Riddle dodáva plastickosť, istú exotickú príťažlivosť i ľahkosť, s ktorou sa tzv. soft science fiction pohráva.

Bez ohľadu na citeľné megalomanstvo, ktoré je pre súčasnú americkú literatúru často príznačné, oplýva Riddlova trilógia príjemným spádom. Dôverne na vás pôsobí reálny i vymyslený svet, hlavné alebo vedľajšie postavy, rôzne konflikty a spôsoby ich riešenia, vyhrotené situácie, ale aj akcia, o ktorú nebude núdza a ktorej je možno v istých momentoch viac než dosť. Ani to však neuberá románom na ich príťažlivosti, ba, dalo by sa povedať, že vás to skôr motivuje k tomu, aby ste otočili ďalšiu stránku, pretože nič z ďaleka nekončí. Naopak, začína sa.

Záhada pôvodu má spolu niečo vyše 1100 strán, hravé obaly a súvislý text členený do väčších celkov po niekoľkých kapitolách. Väčšina kapitol je venovaná buď jednej, alebo druhej hlavnej postave, sem-tam obsahujú retrospektívny exkurz, denníkové pasáže aj záznamy zo vzdialenej budúcnosti. So zreteľom na bohatosť výstavbových postupov, ktoré sa pri práci s textom využili, mohlo by sa vám zdať, že text ako celkom nebude pôsobiť kompaktne. Opak je však pravdou. Od prvej strany nemáte výrazný problém zorientovať sa v deji, nastolenej problematike, čase, priestore i postavách, ktoré do príbehu vstupujú a vystupujú podľa toho, na aký účel majú poslúžiť a kam ďalej majú osudy hlavných hrdinov posunúť.

Sviežosť prináša aj vnútorná štruktúra všetkých troch románov. Zatiaľ čo Tajomný gén Atlantídy prebýva v minulosti a pohráva sa s možnou pandemickou hrozbou, ktorá má svet, taký, aký ho poznáme od nepamäti, uvrhnúť do záhuby, Desivý mor Atlantídy čelí krutej realite súčasnosti. Rozohráva politickú hru, v ktorej za kratší koniec ťahá obyčajný človek, pešiak v partii plnej intríg a „vyššieho“ dobra. Efektívne pretriasa pálčivé témy globálnych rozmerov a otvára tak otázku nadchádzajúcej budúcnosti, v ktorej sa má ľudská rasa od základov zmeniť. Zázračný svet Atlantídy posúva hranice ľudského chápania do úplne inej dimenzie. Hlavné slovo bude mať vyspelá veda a technika, „mimozemská“ civilizácia i záchrana národov. Hrozba ako taká zahnaná nebude a viac-menej pomerne šťastný koniec sa vzhľadom na predložené kuriózne úsudky, ku ktorým postavy (ale aj autor sám v podobe rozprávača) dospievajú, umne vyhýba vedecko-fantastickému klišé, čo poteší nejedného fanúšika populárnej fantastiky.

Prítomné postavy oplývajú čiernobielou charakteristikou, ktorá ničím zvláštnym nevybočuje z radu známych archetypov. Už na začiatku rozprávania sa vie, kto patrí medzi tých dobrých a kto, naopak, medzi tých zlých. I tak vás časom prekvapia. Ich schopnosť prirodzene reagovať na vyhrotené situácie a riešiť ich podľa toho, ako boli autorom „naprogramované“, ďalej sa vyvíjať a nevybočiť zo svojej úlohy, prinášajú do prežívania práve prečítaného nový rozmer. Postavy sú jednoducho ľudské. Majú svoje klady aj zápory. Ich nálada sa mení podľa okolností a schopnosť logicky uvažovať, pochopiteľne, od emočného rozpoloženia a stresovej situácie. Rovnako tak ani komplikácie, ku ktorým dochádza vďaka rozdielnemu nazeraniu na to, čo je správne a čo nie, nenesú v sebe akt zbytočného hrdinstva. Riddlova povahokresba je autentická. K jej autentickosti napomáha prostredie, v ktorom sa ocitáme (len zriedka opúšťame americkú pôdu), vecnosť textu, predovšetkým jeho aktualizácia alebo mýtizácia, a v neposlednom rade samotná entropia.

A. G. Riddle vo svojich dohovoroch upozorňuje, že prvotný impulz, ktorý mu dodal odvahu napísať až trojdielny vedecko-fantastický román, vzišiel z jeho túžby vyrozprávať čitateľovi možno známy príbeh tak trochu iným spôsobom. Príbeh, aký by si chcel práve on sám prečítať a ktorý sa bude, paradoxne, páčiť užšej čitateľskej základni. Svoj zámer splnil. Záhada pôvodu predstavuje senzáciu. Známu. Môžete sa s ňou stretnúť na televíznych obrazovkách, veľkých filmových plátnach, v komiksoch i hrách. Má taký trošku hollywoodsky nádych, ktorý tvorí príjemný kontrast k pevne vytýčeným cieľom a základným špecifikám soft science fiction. Nebojácne kombinuje rôzne prvky, štýly, žánre, vedecké hypotézy aj dohady. Pohráva sa s genetickým základom našej populácie, jemne sa rýpe v smutnej minulosti, verí v morálny kódex, ale aj v ľudskú tvrdohlavosť. Predstavuje dlho hľadanú oddychovú knižnú kvalitu, ktorá vám príjemne vyplní voľný čas a možno rozšíri aj vaše obzory.

Prvá časť z trojdielnej knižnej série s názvom Záhada pôvodu, Tajomný gén Atlantídy, od A. G. Riddla vyšla vo vydavateľstve Motýľ v roku 2015. Vydavateľstvo sa s prekladom popasovalo celkom statočne. Až na niekoľko drobných chybičiek či nezrovnalostí oproti pôvodnému textu nie je ich práci na tomto rozsiahlom projekte čo vytknúť. Ak teda po malej senzácii s veľkými rozmermi poškuľujete, urobte krok vpred a kúpte si ju. Nebude to zlá voľba. Len si dajte pozor na jedno – soft science fiction je predsa len ľahším a okázalejším čítaním. Preto vám nemusí sadnúť. Ale o tom predsa literatúra, nakoniec, je.

Pre Fantasy-svet.sk recenziu napísala: Veronika Yaonee Inglotová
Ďakujeme vydavateľstvu Motýľ za poskytnutý recenzný výtlačok.