M. R. James: Příběhy sběratele starožitností (strašidelné spisy I.)

Uverejnené 20. 02. 2017, Autor/ka: Veronika Yaonee Inglotová
Autor/ka: M. R. James
Názov diela: Příběhy sběratele starožitností (strašidelné spisy I.)
Séria: Strašidelné spisy
Vydavateľstvo: Plus (Albatros Media)
E-shop: AlbatrosMedia.sk
Rok vydania: 2013
Hodnotenie autorom recenzie: 90%
 

Montague Rhodes James, alebo len M. R. James, sa narodil v roku 1862 v Goodnestone v Londýne. Prvá knižná zbierka tzv. ghost stories mu vyšla v roku 1904 v anglickom vydavateľstve Edward Arnold Publishers Ltd. a obsahovala 8 krátkych strašidelných príbehov, ktoré boli publikované aj časopisecky. Od roku 1904 M. R. James napísal a vydal úctyhodné množstvo poviedok z prostredia viktoriánskej éry, ktoré inšpirovali, podnietili, vydráždili, zaburcovali či inak ovplyvnili mnohé generácie autorov hororových príbehov 20. a 21. storočia (napr. H. P. Lovecraft, Stephen King, Jonathan Aycliffe, Ramsey Campbell, atď.). Koncom minulého roku vydalo české vydavateľstvo Albatros Media Plus prvý zväzok M. R. Jamesových Příběhů sběratele starožitností. Takmer 350-stranová kolekcia pozostávala nielen z 18 strašidelných próz, ale aj z Jamesovho predhovoru reflektujúceho jeho kritický pohľad na v tom čase súčasnú tvorbu tzv. ghost stories z konca 19. a zo začiatku 20. storočia:

„Strašidelná povídka může být v rámci svého žánru naprosto vynikající anebo naprosto úděsná. Tak jako všude jinde i u ní hrozí selhání buď proto, že se to s duchy přežene, nebo naopak nezvládne. Dracula od Brama Stokera překypuje dobrými nápadmi, ale – lidově řečeno – ten krajíc je namazaný moc tlustě. Vše je tam přehnané; na druhou stranu uvést příklad nezvládnuté povídky bude obtížnější, protože takové texty neutkvějí v paměti“ (M. R. James, 2013, str. 7).

Literárnej tvorbe popredného anglického spisovateľa a „osvietenca“ M. R. Jamesa nemožno akýmkoľvek spôsobom upierať vysokú mieru umeleckosti, ktorá sa i dnes výrazným spôsobom premieta predovšetkým do jeho vecnej faktografie alebo unikátneho rozprávačského štýlu. M. R. James je právom označovaný za talentovaného spisovateľa svojej doby, pretože práve zanietením pre kvalitné hororové diela dokázal žáner anglických strašidelných príbehov v prvej polovici 20. storočia ako jeden z mála autorov posunúť do atraktívnejšej roviny – premysleným výberom a dôkladným spracovaním námetov, s ktorými žáner tzv. ghost stories zvykne aktívne pracovať, ako aj prirodzeným a nevtieravým včlenením historického pozadia do sujetu príbehu, prisúdil M. R. James svojej tvorbe prívlastok „zberateľský“ alebo „starožitný“. Do popredia sa tak okrem bežných duchárskych tém pretláča konkrétna dobová rekvizita, o ktorej vám či už ústredná alebo vedľajšia postava (ako aj rozprávač sám) rozpovie málo uveriteľnú, ale za to pútavú historku, príhodu, udalosť či anekdotu, aby vás tak udržiavala stále v napätí.
Zvrat meniaci obyčajný príbeh o konkrétnom artefakte na fantastické dobrodružstvo s takým trochu predvídateľným koncom, a to či už tragickým, alebo tragikomickým, prichádza v momente, kedy sa vašu pozornosť snažia rozptýliť pre dej menej dôležité výstavbové prvky alebo rozprávačské postupy.

M. R. Jamesove strašidlá vstupujú na scénu nepozorovane a v najviac vypätých situáciách. Obyčajne so sebou prinášajú rozuzlenie zápletky, sem-tam sa však stane, že zápletku (naopak) ešte viac zauzlia, aby ju neskôr mohol rozprávač nechať vyznieť dostratena a podčiarknuť tak absurdno príznačné pre tento typ krátkych próz. M. R. Jamesove strašidlá nemajú jednoliatu podobu, tak ako to býva pri tzv. ghost stories zvykom. Ak sa už raz máte báť, báť sa i budete, a to nielen prízrakov, ktoré na seba berú najčastejšie ľudskú či zvieraciu podobu, ale aj takých, aké vás s radosťou mátajú na hrôzostrašných výjavoch zachytených na starých gobelínoch, nástenných maľbách, v iluminovaných rukopisoch, kódexových knihách, biblických apokryfoch, z rôznych miestnych historiek viažucich sa či už na lokalitu, sídlo, kostol, katedrálu, pieseň, číslo, testament, vzorku alebo súdny proces. Strašidelné príbehy M. R. Jamesa pracujú s rôznorodou zmesou námetov, ktoré primárne vyvierajú z ľudových povier a mýtov i legendami opradených miest s bohatou kultúrnou tradíciou.

Vzácny je aj rozprávač, ktorý vás zbierkou bude sprevádzať. Napriek tomu, že sa jeho spoločenské postavenie v M. R. Jamesových strašidelných poviedkach nemení, t.j. nositeľ deja bude stále predstavovať váženého, erudovaného, miestami skeptického a zvedavého človeka s vybranými spôsobmi, preberá na seba úlohu akéhosi mentora – moralizátora – cestovateľa, ktorý vám ochotne vysvetlí alebo inak objasní príčinu, aká ho priviedla k vyrozprávaniu tej alebo onej neuveriteľnej príhody. A to spôsobom natoľko ľúbezným, až je zaťažko uveriť, že v rukách držíte hororovú zbierku a nie krátke príbehy s príchuťou kvalitnej cestopisnej prózy.

Doslov Příběhů sběratele starožitností čitateľa informuje aj o tom, že:

„… Příběhy sběratele starožitností jsou prvním svazkem Strašidelných spisů M. R. Jamesa, které českým čtenářům poprvé v celistvosti zpřístupní prozaické dílo tohoto klasika fantastické literatury. Opíráme se přitom o doposud nejúplnější vydání Jamesových próz Curious Warnings: The Great Ghost Stories of M. R. James, které sestavil znalec Jamesova díla Stephen Jones, a ke 150. výročí narození autora v roce 2012 vydalo nakladatelství Jo Fletcher. Strašidelné spisy ve dvou knihách obsáhnou veškeré dnes známé beletristické texty tohoto významného představitele viktoriánské duchařské povídky“ (M. R. James, 2013, s. 347) a zoradené sú chronologicky, čiže podľa toho, v akom čase boli publikované, a to či už v dobových periodikách, alebo knižných zbierkach. Prvý zväzok tvoria strašidelné príbehy napísané v rozpätí rokov 1885 až 1919, a, ako sme už raz spomínali, tematicky sa viažu na exotické miesta na území Veľkej Británie.

Prečo potom vo vás Příběhy sběratele starožitností vyvolajú rozporuplné pocity?

Ak si porovnáme zbierky strašidelných príbehov od Henryho Jamesa a Edith Whartonovej, ktoré zostavil „výbor ze strašidelných povídek“ nakladateľstva Plus (Albatros Media a.s.) v minulých rokoch, s prvým zväzkom Příběhů sběratele starožitností od M. R. Jamesa, môžeme si všimnúť, že zatiaľ čo sú predchádzajúce dva tituly chudobnejšie (nie však v tom negatívnom zmysle slova) o spracovania tém obsahovo rozmanitejších, nechýba v nich napätie. A práve o to sú strašidelné príbehy M. R. Jamesa ochudobnené. Napriek snahe autora vyvolať v čitateľovi stiesnený či podozrievavý pocit vyúsťujúci do prirodzeného strachu z neznáma, ktoré so sebou rozprávanie prináša, ostáva čitateľ i naďalej pasívnym účastníkom nečakaného zvratu. A to, bohužiaľ, aj v momente, kedy rozprávanie prechádza z reálnej roviny do roviny fiktívnej a do príbehu neočakávane vstupuje nadprirodzený prvok.

Vzhľadom na vysokú koncentráciu popisných pasáží obzvlášť rôznych dobových rekvizít, ktoré sú napr. súčasťou kultúrneho dedičstva a v M. R. Jamesových strašidelných prózach tvoria ústrednú ideu príbehu, a to kvôli svojej bizarnej minulosti, potláča sa do ústrania nielen budovanie pochmúrneho, desivého až zlovestného koloritu tzv. ghost stories, ale aj ich prozaická atmosféra hrôzy.

Čitateľ, ktorý rád siahne aj po historických románoch či náučnej cestopisnej próze písanej formou denníka alebo krátkych reportáží s odtienkom fantastickosti, privíta túto M. R. Jamesovu črtu s neskrývanou radosťou. Nakoniec, M. R. James je nepopierateľne majstrom písaného slova svojej doby. Avšak čitateľ, ktorý tzv. ghost stories zasvätil svoj život, pomaly s nimi rastie a dozrieva, bude ochudobnený minimálne o moment prekvapenia, ktorý so sebou tento typ krátkych próz prináša.

Prvý zväzok Příběhů sběratele starožitností od Montagua Rhodesa Jamesa síce nič inovatívne a aspoň raz už nečítané, ak teda ide o originálnu pointu jeho strašidelných príbehov, neprináša. Ba čo viac, naozaj vonia „starožitne“ až „zberateľsky“, ale i tak vás dokáže svojou pútavosťou rozbiť na tisíc malých kúskov, ktoré sa tešia, kedy sa im do rúk dostane sľúbené pokračovanie.

Pre Fantasy-svet.sk recenziu napísala: Veronika Yaonee Inglotová
Ďakujeme vydavateľstvu Albatros za poskytnutý recenzný výtlačok.