Martin Králik a Alexandra Pavelková: Čas hrdinov

Uverejnené 20. 02. 2017, Autor/ka: Veronika Yaonee Inglotová
Autor/ka: Martin Králik a Alexandra Pavelková
Názov diela: Čas hrdinov
Séria: -
Vydavateľstvo: Artis Omnis
E-shop: ArtisOmnis.sk
Rok vydania: 2012
Hodnotenie autorom recenzie: 35%
 

„Dvaja Goryvladovia a Metod vyrazili proti Avarom. Ozarak sa bleskovo spamätal, prekročil bezvládneho Konštantína a švihol šabľou. Metod ju zrazil na bok spathionom, ktorý zvieral v oboch rukách. Avarovi sa rozšírili oči – toľkú silu od gréckeho pánbožkára nečakal. Nabral však rovnováhu a znovu zaútočil.
Alebo sa o to aspoň pokúsil. Uprostred pohybu akoby sa potkol a s kliatbou spadol dopredu.
Metod pohotovo švihol mečom“ (Juraj Červenák „Vierozvestcovia“).

Podľa slov zostavovateľov zbierky, Martina Králika a Alexandry Pavelkovej, predstavuje Čas hrdinov logické pokračovanie slovenskej hororovej antológie Farby strachu, ktorá v tejto edícii vyšla predminulý rok (2011, vydavateľstvo Artis Omnis). Praktickým zúžením počtu autorov začlenených do výberu, vzhľadom na samotnú povahu tohto žánru, či so zreteľom na dĺžku jednotlivých príspevkov, aby tak vynikla ich rôznorodosť, postaralo sa o to, aby sa v knihe objavilo iba to najlepšie, čo naša literatúra za posledné obdobie ponúkala alebo ponúka. Bohužiaľ, realita je aj v tomto prípade taká trošku pokrivená.

Pokiaľ by sme mali hovoriť o aktuálnosti Času hrdinov, zrejme by sme nezašli ďalej ako pár rokov do minulosti. A to priamo k tým príjemným a hádam aj ihravým spomienkam na literárny debut toho či oného autora, pretože zbierka ako taká neobsahuje v sebe (v drvivej väčšine), bohužiaľ, texty, úryvky, útržky či „príbehy“ nové, do tejto chvíle ešte nikde nepublikované.

Rovnako málo prekvapivá bude pre vás i úzkoprsá snaha o ohraničenie témy, motívu, pointy, hrdinov (aj antihrdinov), tvorov, svetov, relikvií či zbraní, ktorá zďaleka nedokáže, a vyzerá to tak, že ani veľmi nechce, prekročiť svoju slovenskú všednosť a naplno sa oddať farebným zákutiam fantastického žánra.

Minimálne ten je, zdá sa, pre nás stále mladým a letmo prebádaným, takže čokoľvek, čo v sebe bude obsahovať aspoň nejakú tú kúzelnú líniu základnej fantastickej stereotypnosti, hoci aj jednoducho spracovanej, bude bezmyšlienkovite kvalitné. A to bez ohľadu na to, akým plastickým žánrom fantastika v skutočnosti je.

Aj z tohto dôvodu (zďaleka nie jediného) sa nedá od antológie slovenskej fantastiky „niečo“ očakávať, aj keď oku lahodiaca obálka by možno stála za to, aby sa o ňu pár polonahých barbarov pobilo až na smrť.

Desiatka autorov – bohatierov, začínajúc Jurajom Červenákom, pokračujúc Dušanom D. Fabianom, Marjou Holecyovou či Marekom Eliášom, končiac Alexandrou Pavelkovou, nám na necelých 311 stranách rozohráva potulné divadlo o tom, aké ťažké je byť v akejkoľvek dobe hrdinom. A aby podčiarkli význam hneď niekoľkých odtienkov heroizmu, kladú dôraz na starú dobrú ostrieľanú klasiku. Buď s nimi budete zvádzať boj o svoj holý život v typicky „slovanskom“ duchu, alebo svoju česť budete hájiť tým trošku urban nemŕtvym spôsobom. Nech bude váš výber akýkoľvek, neochráni vás pred pocitom, že tu niečo nie je s kostolným poriadkom.

„Cesta.
Nič iné pred ním nebolo. Začínal si na to pomaly zvykať.
Pomaly.
Rovnako pomaly, ako po nej kráčal. Z nohy na nohu. Slnko zapadalo za obzor, keď vysoký muž konečne zbadal známky ľudskej prítomnosti. Z malého domčeka, ktorý sa krčil na úpätí, stúpal dym. Muž si uhladil spotené vlasy a pokračoval ďalej“ (Lívia Hlavačková „Zapísaný osud“).

Ešte pred tým, ako sa do Času hrdinov začítate, privíta vás úvod, akási predmotivácia – prosba, aby ste známym postavám z kníh alebo poviedok venovali viac zo svojej pozornosti, „pretože každá doba si vyžaduje svojich hrdinov a hrdinovia svojich čias boli vždy obľúbenou témou literatúry, slovenskú fantasy nevnímajúc“. Preto budete, prirodzene, predpokladať, že nasledujúce dobrodružstvá budú nielen farebné, ale aj výnimočné, a to či už prostredím, dobou, dejom, zápletkou, alebo aj opismi, rozprávaním i jazykom. Nemáte dôvod na to, aby ste krátkemu popisu na zadnej strane, podobne ako príhovoru, neverili.

Ibaže zvedavosť, ktorá oživila nádeje vkladané do fantastickej prvotiny, predovšetkým do jej formy a výberu, prežíva na každej strane jedno sklamanie za druhým, a to bez ohľadu na to, ktorý z desiatky údajne najlepších autorov v tomto žánri vás víta a sprevádza kľukatou cestou tých istých nástrah, tých istých útrap, tých istých bojov či bitiek, tých istých intríg alebo pletiek, ako aj tých istých fantastických hrdinov a ich nemenných, homogénnych archetypov, odlišujúcich sa možno v rode, počte či v spoločenskej vrstve, ktorá im dala aspoň nejaké základné vychovanie.

A ak aj svitne na lepšie časy (Zuska Stožická „Stredne veľký modrý vtáčik“, Jozef Girovský „Deduškov dôchodok“ alebo Michal Spáda „Sedem dcér poštára z Mittwaldenu“), ktoré vám prinesú naveľa zaujímavého protagonistu alebo námet hodný krátkej standing ovation, užijete si ich iba krátko.

„Nad močiarom sa znášali chuchvalce hmly a dusivý zápach. Dair opatrne postupoval dopredu, našľapujúc iba zľahka, aby nezapadol do zradnej tône, ktorá by ho pohltila navždy. Temnovlk bežal niekoľko krokov pred ním s hlavou sklonenou k zemi. Citlivé nozdry vpíjali do seba pach stopy vedúcej čoraz hlbšie do spletí vysokých trstín a bublajúcich tôní. Iba sem a tam sa objavovali pred ním ostrovčeky zeme porastenej trsmi hnedastej trávy.
Dair sa obyčajne močiaru vyhýbal. Dokonca ani počas lovu neprenasledoval zver do týchto miest. Ale dnes sa ponáhľal“ (Jaroslav Lupečka „Stopou veľkého Tora“).

O fantastike sa zvykne hovorievať, že väčšinu inšpirácií hľadá vo folklóre, predovšetkým v mýtoch či legendách, rozprávkach alebo povestiach, v stredovekej romanci, ako aj v dielach iných autorov. Má svoje zákony i zákonitosti a množstvo lákavých podžánrov. Je plastická, príjemne tvarovateľná a nápaditá. Zdá sa, že na výroku bude kúsok pravdy, ak sa teda poohliadne po knižných výtvoroch svetových autorov.

Bohužiaľ, kým aj taká fantastická literatúra pre deti a mládež, začínajúca Cressidou Cowellovou, pokračujúca Rickom Riordanom, Johnatanom Stroudom či Lucom Bessonom, končiaca Johnom Flanaganom, vám dokáže priniesť ten pravý orechový a vysoko fantastický čitateľský zážitok, naša elitná vzorka autorov venujúcich sa aj tomuto žánru, ako o tom informuje príhovor zostavovateľov zbierky, zatiaľ ten svoj fantastický svet hľadať iba plánuje.

Antológia slovenskej fantasy od Martina Králika a Alexandry Pavelkovej osloví tri typy čitateľov. Dva z nich pozitívne, jeden negatívne.

Ak prebývate medzi čitateľmi nenáročnými, ktorým nielen klasické žáner, ale aj žánre novodobé, veľa nehovoria, a ani tá kvalita knižného výrobku nepredstavuje meradlo, podľa ktorého by ste svoje investície prehodnocovali, desať domácich autorov a aj hádam autorov vám do istej miery, asi tak na 79,99%, zaimponuje.

A ak iba radi čítate, predovšetkým to naše, bez ohľadu na to, že niekde tam vonku, za hranicami našej predstavivosti, existuje svet ešte oveľa viac fantastickejší, Čas hrdinov vychválite do nebies. Samozrejme, tých rýdzo slovensky fantastických.

Ak zhodou okolností patríte do skupiny čitateľov, ktorej fantastický žáner nie je pojmom neznámym a naveľa sa v ňom viete aj seriózne orientovať, výber toho najlepšieho, čo nám slovenská literárna scéna v tomto konkrétnom prípade ponúka, vám za tých pár eur úsmev na tvári nevyčaruje. Investujte preto svoj voľný čas radšej do Petra Karpinského a jeho Sedem dní v pivnici či slovenského romantizmu, kde aj taký Janko Kráľ mohol napísať niečo vysoko fantastické a ľúbezne slovenské.

Autori: Juraj Červenák (Vierozvestcovia), Zuska Stožická (Stredne veľký modrý vtáčik), Jaroslav Lupečka (Stopou veľkého Tora), Dušan D. Fabian (Ja, meč a čakan), Lívia Hlavačková (Zapísaný osud), Jozef Girovský (Deduškov dôchodok), Marja Holecyová (Slovo draka), Lucia Droppová (Drsný hodváb), Marek Eliáš (Matej, kmotrenec smrti), Soňa Lantajová (Kráľovná Lipa), Rastislav Weber (Až do krvi, až na kosť), Martina Pilcerová (Krajina nekončiacich snov), Michal Spáda (Sedem dcér poštára z Mittwaldenu), Alexandra Pavelková (Desiatka)

Pre Fantasy-svet.sk recenziu napísala: Veronika Yaonee Inglotová
Ďakujeme vydavateľstvu Artis Omnis za poskytnutý recenzný výtlačok.