Ted Hughes: Železný muž

Uverejnené 20. 02. 2017, Autor/ka: Veronika Yaonee Inglotová
Autor/ka: Ted Hughes
Názov diela: Železný muž
Séria: -
Vydavateľstvo: Albatros Media
E-shop: AlbatrosMedia.sk
Rok vydania: 2014
Hodnotenie autorom recenzie: 100%
 

Vedeli ste?

Naša literárna teória začleňuje literatúru pre deti a mládež do oblasti takej literárnej tvorby, ktorá zodpovedá vnímaniu vekovo obmedzeného okruhu čitateľov spravidla do 14 až 15 roku života. Literárna teória pri tom nekladie dôraz na to, či ide o zámernú tvorbu pre deti a mládež, alebo o diela pre dospelých, ktoré sú vhodné i ako čítanie pre deti. Za vznik literatúry pre deti a mládež je zodpovedná ľudová slovesnosť podávajúca prostoduchý (čiže detskému čitateľovi primeraný) pohľad na svet. Súčasťou literatúry pre deti a mládež sú automaticky aj také diela, ktoré sú svojou významnosťou, ak ide o vek detského čitateľa, dvojznačné – buď priamo smerujú k porozumeniu a pochopeniu detského príjemcu, alebo ich význam môže vnímať a skôr pochopiť predovšetkým dospelý čitateľ.

Rozprávka predstavuje jeden zo základných epických žánrov ľudovej slovesnosti a čitateľovi sa snaží podať objektívnu realitu ako nadprirodzenú a s naivnou skutočnosťou, t.j. všetko okolo vás je reálne – materiálne. Prostredníctvom tejto svojej fiktívnosti odzrkadľuje či už svetonázor pospolitého ľudu, jeho vzťah ku skutočnosti, alebo boj za nezávislosť i slobodu.

Rozprávka údajne vznikla v predhistorickej dobe a traduje sa z generácie na generáciu. Najstaršie rozprávkové pramene siahajú k orientálnej literatúre a jej šíriteľmi boli hlavne potulní speváci, ľudoví rozprávači, kupci, ale aj remeselníci. Pre rozprávku je charakteristický spôsob jej podania, šírila sa verbálne – ústne, od ktorého závisí nielen výber a charakter postáv, ale aj jej kontrastnosť.

V súčasnosti poznáme 5 základných typov rozprávok:
a) rozprávku fantastickú
b) rozprávku démonologickú
c) rozprávku zvieraciu (vrátane bájok)
d) rozprávku legendovú
e) rozprávku realistickú

Keďže rozprávka, predovšetkým tá ľudová, prešla od svojho vzniku rôznymi premenami, s jej vývinom úzko súvisí aj vznik autorskej rozprávky. Jej autori na jednej strane aktívne nadväzujú na rôzne tradície a podoby klasickej, čiže ľudovej rozprávky, ale na druhej strane si ju i zručne prispôsobujú. Prispôsobujú ju či už dobovým estetickým požiadavkám, alebo na nej stavajú vlastný rozprávkový model.*

Tajomstvo Železného muža?

Železný muž od Teda Hughesa vznikol v roku 1968. Rôzne mediálne pramene hovoria o tom, že bol napísaný pre autorove deti, ktoré prežívali jedno z najsmutnejších období svojho života. Aby zabudli na smrť blízkeho človeka a aby svoj žiaľ utíšil i sám autor, nielen detského čitateľa prišiel rozveseliť záhadný Železný muž, ktorý sa z ničoho nič objavil priamo v Anglicku.

Železný muž sa radí k moderným rozprávkam, ktoré sú svojou formou i výstavbou príbehu veľmi podobné klasickým rozprávkam fantastickým i realistickým. Napriek tomu, že sa v ňom snúbi hneď niekoľko špecifických čŕt, ktoré sú charakteristické pre detského príjemcu (zmyslovosť, názornosť, hravosť, obraznosť či fantastickosť pri vnímaní a poznávaní skutočnosti), radí sa Železný muž k neintencionálnej vedecko-fantastickej literatúre, ktorej oveľa skôr porozumejú dospelí čitatelia.

Za tento možno pre väčšinu čitateľov zvláštny úkaz môže téma a dvojdomosť samotného autora – Ted Hughes bol v prvom rade poetom. Jeho básne sa zväčša vyznačujú temnou, pochmúrnou, apokalyptickou atmosférou. Niekedy sa v nich objaví kúsok mystiky, inokedy decentná dávka cynickosti, sem-tam sú naivne detské a čisté, inokedy plné farebných metafor a alegórií. Dalo by sa povedať, že nemajú ďaleko od baladickej tvorby našich klasikov.

Tento špecifický autorov rukopis sa, úplne pochopiteľne, premietol aj do jeho tvorby pre deti a mládež. Napriek tomu, že Ted Hughes debutoval vo svete rozprávok v roku 1960 rozprávkovou knihou The Earth Owl and Other Moon People, do povedomia čitateľskej obce i literárnej kritiky sa zapísal práve svojou útlou (ledva 58-stranovou) detskou knihou The Iron Man (Železný muž).

Väčšina literárnych teoretikov tvrdí, že Železného muža môžete čítať dvomi spôsobmi. Buď ako modernú vedecko-fantastickú rozprávku, alebo ako podobenstvo o vzťahu medzi človekom, prírodou a technikou – ako alegóriu o vojnách a vojenských konfliktoch, príbeh o zrade a priateľstve či lyrickú polemiku o malosti človeka vo vesmíre. Rada by som teraz napísala, že spôsob, akým sa do knihy zahryznete, ovplyvní nejako radikálne vaše čítanie. Nie je tomu však tak.

Železný muž Teda Hughesa, podobne ako Malý princ Antoina de Saint-Exupéryho či anjeli Petra Chudožilova v detskej knihe Příliš mnoho andělů, nepotrebuje návod na čítanie. Predstavuje kompaktný celok, v ktorom ihneď rozpoznáte autorov odkaz. Ba čo viac, v istom momente si vás a vaše spomienky dovolí odviať do študentských čias, kedy ste sa snažili odvyknúť si od snovej príťažlivosti lyrizovanej prózy, ktorá podobne ako Železný muž Teda Hughesa stavala na nápaditej frekvencii personifikácií, zručnom alegorizovaní a symbolizovaní vecí a javov. A ktorá rovnako tak prihliadala na domáce spoločenské okolnosti a reagovala, pomerne citlivo, na napätie medzi sociálnou i prírodnou skutočnosťou.

Železného muža 28.04.2014 prebralo opäť k životu vydavateľstvo Albatros. Napriek tomu, že niekoľko detských kníh od tohto popredného britského spisovateľa a literárneho laureáta môžete nájsť preložených aj do slovenčiny (a to vrátane Železného muža, postaralo sa o to Občianske združenie Slniečkovo), kvalitou svojho spracovania za českou verziou výrazne zaostávajú. Neveľká laminovaná detská kniha pre čitateľov od 9 rokov vám okrem na oko jednoduchej dejovej línie, v ktorej môžete nájsť návod, ako porozumieť svetu detí či dospelých, prinesie 5 strhujúcich fantastických kapitol. Ich čítanie vám budú spríjemňovať hravé ilustrácie Michala Menšíka, ktorý sa ukrýva za umeleckým pseudonymom Nikkarin.

Nikkarin patrí k popredným českým komiksovým tvorcom súčasnej komiksovej generácie. Známy je predovšetkým svojou postapokalyptickou tetralógiou 130, ktorá tematicky čerpá z prác Jeana Henriho Gastona Giruada (Moebius) či Antoina de Saint-Exupéryho. Možno práve žáner, ku ktorému sa Nikkarin vo svojich prácach uchyľuje, mal zásluhu na tom, že si ho vydavateľstvo Albatros vybralo za dvorného ilustrátora nadčasového Hughesovho diela.

Nech sa pravda ukrýva kdekoľvek, Michalovi Menšíkovi to kreslí, a to veľmi dobre. Jeho ilustrácie v podobnom duchu, v akom je Železný muž písaný, dopĺňajú a obohacujú text o snové výjavy a abstraktné preludy detského sveta v podaní Teda Hughesa, čím mu decentne vzdávajú hold. Ich naratívna rovina, síce pomerne často vtlačená do jedného obrázkového poľa, nielenže drží krok s autorovým rozprávaním, ale aj konkrétnu nosnú pasáž príjemne dynamizuje, čím nechá vyniknúť dôležitosť autorovho odkazu, ktorý sa začal písať pred dlhými 46 rokmi.

Železného muža si teda neobľúbi iba zvedavý chlapec menom Hogarth, a neskôr i celá jeho domácnosť, vrátane obyvateľov priľahlých miest a fariem, ale aj vzrastom veľký či malý čitateľ. A vek ani v tomto konkrétnom prípade nehrá nijakú dôležitú úlohu. Bez ohľadu na to, čo máte radi, či veríte v duchov alebo drakov, uprednostňujete iný typ literatúry a rozprávky čítate iba sporadicky, nájdete si v tejto útlej knihe kúsok svojho rozprávkového šťastia.

A ktovie, možno sa o rok, alebo dva či tri, dočkáme aj prekladu pokračovania Hughesovho železného sveta. The Iron Woman vyšla v roku 1993 a od tohto momentu i ona čaká na to, kedy ju konečne objavíte. Zahoďte teda predsudky, ktoré literatúra pre deti a mládež so sebou v istom veku prináša, a ponorte sa do svojho detstva s príjemnou pomocou rachotiaceho železa, ktoré nerobí nič iné, len oznamuje príchod Železného muža.

Zaujímavosť
V roku 1968 vyšiel Železný muž i vo vydavateľstve Harper & Row, ktoré ním chcelo spríjemniť čas milovníkom vedeckej fantastiky a rozprávok v Amerike. Ibaže názov tejto novely bol pomerne často zamieňaný s rovnomenným komiksom spoločnosti Marvel. Aby sa teda tieto dva tituly neustále nezamieňali, pozmenilo vydavateľstvo Hughesovej detskej knihe názov. Železný muž sa premenoval na Železného obra (The Iron Gigant), ktorý v roku 1999 inšpiroval filmovú spoločnosť Warner Brothers k natočeniu rovnomennej animovanej snímky.

Pre Fantasy-svet.sk recenziu napísala: Veronika Yaonee Inglotová
Ďakujeme vydavateľstvu Albatros za poskytnutý recenzný výtlačok.