Tomáš Prokůpek a Albatros media a.s: Karel Franta: Kniha komiksů

Uverejnené 20. 02. 2017, Autor/ka: Veronika Yaonee Inglotová
Autor/ka: Tomáš Prokůpek a Albatros media a.s
Názov diela: Karel Franta Kniha komiksů
Séria: -
Vydavateľstvo: Albatros Media
E-shop: AlbatrosMedia.sk
Rok vydania: 2013
Hodnotenie autorom recenzie: 100%
 

Pre niekoho z vás môže komiks predstavovať modernú naratívnu umeleckú formu z konca 19. storočia, ktorá spĺňa všetky potrebné atribúty kvalitnej literatúry. Niekto iný v ňom zase vidí populárny hybrid „slova“ a „kresby“ stojaci kdesi na hranici medzi verbálnou a neverbálnou komunikáciou, ktorý je skôr určený pre detského prijímateľa. Zatiaľ čo bežný čitateľ môže vnímať komiks ako istý typ bezduchej zábavy, čitateľ vyhľadávajúci atypické umelecké žánre sa v komikse môže nielen nájsť, ale ho i povýšiť na tzv. deviate umenie. So stúpajúcim záujmom o štúdium populárnej kultúry mení sa i náš pohľad na komiks ako taký. Komiks, bez ohľadu na to, či už teda ide o kvalitnú alebo tuctovú literatúru, je úzko prepojený s kultúrou jednotlivých krajín, v ktorých sa začína formovať a z ktorých následne preniká za hranice svojho územia. Spory o tom, kedy a ako komiks vlastne vznikol, sa vedú dodnes. Ale aj napriek tomu sa komiks teší výraznej a neutíchajúcej popularite.

O slovenskom komikse by ste mali vedieť niekoľko vecí: prvý raz na seba (údajne) upozornil v 80. rokoch 20. storočia, kedy sa do povedomia čitateľov dostáva predovšetkým prostredníctvom tlače viac-menej satirického charakteru – ide o humorne ladené krátke stripy, ktoré sa objavovali napr. aj v časopise Šidlo. Výraznejší záujem o slovenský komiks sa prejavil až po roku 1969, t. j. v období, ktoré prialo aj komiksovým zošitom, aj grafickým románom, aj niekoľkostránkovým komiksom pravidelne uverejňovaným na pokračovanie v bežných periodikách (napr. Roháč, Elektrón, Smena, Kamarát, atď.) a aj rôznym umeleckým aktivitám v réžii domácich komiksových autorov. Koniec 20. storočia a začiatok 21. storočia so sebou však priniesol útlm a komiks, domáci aj ten zahraničný, si nevie nájsť na území Slovenskej republiky svoje výrazné miesto... alebo aspoň to miesto.

O českom komikse vám stačí vedieť iba jedno – český komiks, milí čitatelia, prekvitá!

Vydavateľstvo Albatros, pod taktovkou Tomáša Prokůpka, vydalo 14. októbra minulého roku kompletný súbor rozsiahlejších autorských príbehov najvýznamnejšieho českého ilustrátora literatúry pre deti a mládež i obrázkových seriálov Karla Frantu. Publikácia s názvom Karel Franta: Kniha komiksov vám na 224 stranách plných farieb ponúka nezabudnuteľné dobrodružstvá Malého Vinnetoua, Zeleného strašidielka Kuk, kapitánov lode Čičmunda Rasputin (SOS) či Tarzana (synka divočiny), a to z prelomu 60. a 70. rokov 20. storočia, ktoré boli s určitou pravidelnosťou publikované v detských časopisoch Ohníček, Pionýr a Sluníčko. Napínavá spomienková jazda svetom divokého západu, ale aj exotickými destináciami, ktoré voňajú po vašom detstve, je ukončená rozsiahlym doslovom jej zostavovateľa – Tomáša Prokůpka. V ňom si na jednej strane môžete zaspomínať aj na umelecké začiatky Karla Frantu. Tie sú neodmysliteľne spojené s jeho dospievaním, a to predovšetkým so svetom bájnych knižných westernových hrdinov i detských časopisov, ktoré ho neskôr v jeho tvorbe inšpirovali a ktoré koniec-koncov rozhodli o jeho úspešnej budúcnosti. Prierez akýmisi memoármi tohto popredného českého umelca dopĺňajú hravé a zatiaľ nikde nepublikované ilustračné materiály mapujúce začiatok, priebeh i výslnie jeho kariéry. Na strane druhej odkrýva doslov, a to čitateľom neznalým tvorby Karla Frantu alebo komiksov vo všeobecnosti, kreatívne procesy i výstavbové postupy príznačné pre komiksových autorov, ktorým sa v priebehu dejín podarilo úspešne dobyť srdcia mladších, starších a aj tých najstarších čitateľov, a to formou, aká aj dnes vyvoláva v istých kruhoch rozporuplné diskusie.

Karel Franta: Kniha komiksov je síce určená pre čitateľov od 8 rokov, ktorým zábavným spôsobom prináša rôzne menej alebo viac závažné situácie zo života s mravoučným odtienkom a so snahou i vzdelať, ale na svoje si prídu aj takzvaní pamätníci, ktorí vo všeobecnosti vyrastali nielen na komiksoch, ale aj detských či mládežníckych časopisoch a ich zbieraniu zasvätili polovicu svojho života. Obrázkové seriály Karla Frantu sú nadčasové. Nadčasové sú preto, že riešia i dnes aktuálne témy. Príbehy, obyčajne jedno až osemstránkové, rozprávajú odľahčenou úsmevnou formou farbisté (a to doslovne) príhody, ktorým museli čeliť hlavní protagonisti Frantových príbehov a ktoré si v istých momentoch žiadali oveľa prezieravejšej riešenie, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Zatiaľ čo sa bude detský čitateľ vnárať do víru jemu blízkej fantastickosti a z každého krátkeho alebo o niekoľko obrázkových polí dlhšieho dobrodružstva si bude odnášať istú špecifickú osobnú skúsenosť založenú na spoznávaní ľudského charakteru, starší čitateľ sa zabaví nad dôvtipom ukrytým v a aj medzi jednotlivými panelmi. A podobne ako detský čitateľ i on si nájde v týchto avantúrnych výpravách záľubu.

Karel Franta: Kniha komiksov sa delí na 4 celkom objemné nie však rovnomerne rozdelené celky – Malý Vinnetou (od str. 6 až po str. 115), SOS (od str. 117 až po str. 131), Strašidýlko Kuk (od str. 133 do str. 188) a Návštěva z pralesa aneb Tarzan synek divočiny (od str. 191 po str. 203) – doplnené o krátku beletristickú vsuvku (úvod) priamo od ich autora. Každý jeden arch (pozn. panel – celostránková ilustrácia), ako sme už niekoľko ráz spomínali, hýri rôznymi farbami, dobre čitateľným letteringom (pozn. fontom, písmom) a oválnym či hranatým tvarom bublín so sprievodným textom nerušivo dopĺňajúcim jednotlivé ilustrácie v konkrétnych obrázkových poliach. Každý celok pozostáva z niekoľkých samostatných ucelených a na seba nenadväzujúcich príbehov, ktoré však vzájomne spájajú hlavne postavy a miesto (lokalita), v ktorom sa jednotlivé dobrodružstvá odohrávajú. Keďže ide o komiksovú publikáciu s takmer vyváženými hlavnými zložkami (t.j. obraz a text sú v rovnováhe) a pútavým rozprávačským štýlom, Kniha komiksov vás dokáže príjemne pobaviť aj vtedy, ak ste mali jeden z tých málo príjemných dní. Ak teda hľadáte originálny darček, ktorým by ste vyčarovali úsmev na tvári svojim blízkym, alebo len máte chuť osláviť marec – mesiac knihy svojsky a netradične, vydavateľstvo Albatros si pre vás pripravilo ponuku, ktorá sa naozaj nedá odmietnuť. Karel Franta: Kniha komiksov pre veľkých aj malých splní nároky aj tých najnáročnejších! Takže ŠUP do najbližších kníhkupectiev, kde na vás čaká ikona českého komiksu Karel Franta a jeho Kniha komiksov.

Pre Fantasy-svet.sk recenziu napísala: Veronika Yaonee Inglotová
Ďakujeme vydavateľstvu Albatros za poskytnutý recenzný výtlačok.