Tomáš Prokůpek: Saudek – Technické noviny 1971 – 1977

Uverejnené 06. 05. 2018, Autor/ka: Veronika Yaonee Inglotová
Autor/ka: Tomáš Prokůpek
Názov diela: Saudek – Technické noviny 1971 – 1977
Séria: -
Vydavateľstvo: Plus (Albatros)
E-shop: Albatrosmedia.sk
Rok vydania: 2018
Hodnotenie autorom recenzie: 100%
 

Kája Saudek patrí k extravagantným ikonám českej aj slovenskej umeleckej scény. Od 50. rokov minulého storočia sa k nám jeho nezameniteľná tvorba prihovára nielen z rôznych tlačených periodík, plagátov, výstav, filmov či náučných seriálov, ale aj zo zberateľských edícií, ktoré bohato ilustrujú a dopĺňajú jednotlivé etapy jeho života. Skompletizovať Saudkove rozsiahle dielo je nad ľudské úsilie, no predsa len sa tu nájdu odborníci, ktorí sa o to snažia. Kája Saudek zanechal predovšetkým v česko-slovenskom komikse výrazný odtlačok. O to smutnejšie by bolo spomínanie na zlatú éru komiksov bez toho, aby sme sa pri Saudkovi nepristavili.

Komiksy majú vo svojom výbere aj veľké vydavateľstvá, ktoré sa konečne rozhýbali tým správnym smerom a podporujú súčasné kultúrne trendy. Sú otvorenejšie rôznorodým experimentom a občas obohatia knižný trh zaujímavým nadčasovým knižným kúskom. Medzi ne dnes patrí aj zbierka Saudkových krátkych stripov uverejňovaných v Technických novinách medzi rokmi 1971 až 1977, ktorú zostavil Tomáš Prokůpek a vydalo vydavateľstvo PLUS (Albatros). Saudek: Technické noviny 1971 - 1977, ako bola publikácia pomenovaná, mapuje Saudkovu časopiseckú tvorbu mimo Prahy v čase normalizácie a čitateľskej verejnosti ponúka neopakovateľný zážitok pomocou krátkeho, satirického, a tak trochu aj erotického exkurzu jeho slovenskou vedecko-fantastickou tvorbou.

Špeciálna zberateľská publikácia je rozdelená na dva samostatné celky. V prvom si môžete s chuťou prelistovať známe Saudkove stripy (Tieň na hranici času, Objav, Hor sa do hlbín!, Skaza balóna Kysibelka...), ktoré boli v technických novinách zverejňované na pokračovanie. V knižnej podobe tvoria krátke a svieže príbehy. Dominuje v nich nielen Saudkov dôvtip, ale aj výtvarná zručnosť, preto vás upútajú či už dynamickou naráciou, šikovne zvládnutým technickým scenárom, alebo stieraním hraníc medzi obrazom a textom. Toto zámerné narúšanie konkrétnych plôch dodáva vizuálnej stránke príbehu isté poetické čaro. Zaujímavým prvkom, ktorý robí z pobytu v Saudkovom miestami až bizarnom svete jedno fantastické dobrodružstvo, je autorova ľahkosť, akou vám vie jednotlivé výjavy vyrozprávať. Všetko, čo potrebujete vedieť, je nalinkované bez toho, aby ste museli do prežívania zapojiť samotný text. V istých momentoch teda máte pocit, že je jeho prítomnosť zbytočná a iba sťažuje „čítanie“.

Estetická funkcia stripov je výrazná i v skrytých (pop)kultúrnych odkazoch. Saudek nimi v mnohotvárnych odtienkoch humoru, irónie či cynizmu podáva osobitú výpoveď ku konkrétnemu politicko-spoločenskému dianiu. Robí to však dôstojne, prirodzene a s ohľadom na zákonitosti komiksu i žánru, v ktorom sa jeho príhody odohrávajú. Hoci boli vytvorené za účelom vzbudiť v čitateľoch Technických novín záujem o vedu a techniku, niečo ich aj naučiť a čo-tom im vysvetliť „polopate“, nestrácajú svoj umelecký pôvab.

Výrazným nedostatkom celej publikácie je literárna zložka komiksového média, ktorá si v mnohých prípadoch nedokáže obhájiť ani len funkciu obstojného sprievodného textu – praktického doplnku k obrazu. Vzhľadom ale na podmienky, ktoré Saudkove stripy formovali a mali dopad na jeho spoluprácu s redakčnou radou Technických novín, je tento nedostatok skôr dobového charakteru. Ak by sa aj zostavovateľ publikácie rozhodol do ich úpravy zasiahnuť, zmarilo by to jeho zámer autenticky zachovať Saudkovu tvorbu v 70. rokoch 20. storočia. Ťažšie čitateľný font (a to aj po reštaurovaní), zle vyhotovený preklad či práca so štylistikou v jednotlivých textových poliach, naozaj sťažujú prácu s ojedinelou Saudkovou publikáciou. Zážitok z nej vám však nepokazia.

To, čo text v stripoch tak trochu kazí, naopak napraví dohovor Tomáša Prokůpka v závere knihy, ktorý vznikol v rámci aktivít Centra pro studia komiksu. Tomáš Prokůpek v ňom mapuje Saudkovu činnosť v Technických novinách od roku 1971 a publikované stripy podrobuje zaujímavej analýze, ktorá obohacuje poznatky o Saudkovej časopiseckej tvorbe o nové zistenia. Čitateľom je tu teda prezentovaná hravá a bohatými informáciami nasiaknutá štúdia, ktorá tvorí druhú časť publikácie. Hoci nie je natoľko obsažná (narážame na počet strán) ako obrázkový celok, pre koncept edície je dôležitá. Pomáha lepšie porozumieť knihe, ktorú práve teraz držíte v rukách.

Saudek: Technické noviny 1971 – 1977 sa právom radia k zaujímavému projektu tohto roku. Nielenže sú dizajnovo pestré, metaforickou studnicou zabudnutých poznatkov, umeleckým míľnikom v Saudkovom živote v zaujímavom formáte, ale aj bibliofilským výstrelkom (v dobrom slova zmysle) priaznivcov zlatej éry komiksov v Čechách či na Slovensku. Obísť ich by bol hriech!

Pre Fantasy-svet.sk recenziu napísala: Veronika Yaonee Inglotová
Ďakujeme vydavateľstvu Albatros za poskytnutý recenzný výtlačok.